چرا آگهی من تائید نشد؟

1 پاسخ

عضو سایت May 14, 2016

در صورتی که آگهی ثبت شده توسط شما به حالت رد (تائید نشده) در آمد میتوانید جواب سوال خود را در برگه قوانین و مقررات سایت نیوآگهی بیابید
آدرس برگه قوانین و مقررات سایت نیوآگهی:
http://newagahi.ir/pages.php?page=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86

#1

This question is now closed